nerima Yotsuboshi

Shop

nerima Yotsuboshi

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
/TAKUMI ARIMATSU

Category
Dining
Address

5-15-15 Toyotama dai4coopo

Toyotamakita

Nerima-ku

Tokyo

Open
2021/02