hana-yururi

Shop

hana-yururi

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
/KANA MATSUI

Category
Flower shop
Address

nagasaki 4-8-8

Toshima-ku

Tokyo

Open
2022/08