ASADOR DEL PRADO

asador_del_prado_001
 • asador_del_prado_001
 • asador_del_prado_002
 • 3
 • asador_del_prado_004
 • asador_del_prado_005
 • asador_del_prado_006
 • asador_del_prado_007
 • asador_del_prado_008
 • asador_del_prado_009
 • asador_del_prado_010
 • %e5%90%8d%e7%a7%b0%e6%9c%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a-1
 • %e5%90%8d%e7%a7%b0%e6%9c%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a-2
Shop

ASADOR DEL PRADO

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO

TAKUMI ARIMATSU

Category
Grill&Cafe
Address

3-5-29,Kamimeguro,Meguro-ku,Tokyo

Open
2016/11
02