BISTRO DOUBLE

Shop

BISTRO DOUBLE

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO * TOMOHIRO KAMATA

Category
RESTAURANT
Address

Marunouchi Eiraku building iiyo 1F,1-4-1
Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo

Open
2012/03