bistro hiro

Shop

bistro hiro

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO

Category
bar Bistro
Address

3-28-9

Shakujii-cho

Nerima-ku

Tokyo

Open
2016/4