BOTTONE

1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Shop

BOTTONE

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
YUU SATORI

Category
Pizzeria
Address

Shinjyuku
6-4-2
Shinjyuku-ku
Tokyo

Open
2014/04