BOTTONE

Shop

BOTTONE

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
YUU SATORI

Category
Pizzeria
Address

Shinjyuku
6-4-2
Shinjyuku-ku
Tokyo

Open
2014/04