buta to komugi 2gou

Shop

buta to komugi 2gou

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
TOMOHIRO KAMATA

Category
Ramen Shop
Address

Houei building 1F,3-10
Kanda Jimbo-cho
Chiyoda-ku
Tokyo

Open
2010/08