buta to komugi 2gou

1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Shop

buta to komugi 2gou

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
TOMOHIRO KAMATA

Category
Ramen Shop
Address

Houei building 1F,3-10
Kanda Jimbo-cho
Chiyoda-ku
Tokyo

Open
2010/08