Cafe La Boheme Sakura-Shinmachi

Shop

Cafe La Boheme Sakura-Shinmachi

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO*
feat.AYAKO YAMASHITA

Category
ITALIAN
Address

1F,2-9-2
Sakura-Shinmachi
Setagaya-ku
Tokyo

Open
2009/08