MOTENASHI KUROKI

Shop

MOTENASHI KUROKI

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO*TOMOHIRO KAMATA

Category
Ramen Shop
Address

SHIREN building No.3 1F,2-15
Kanda Izumi-cho
Chiyoda-ku
Tokyo

Open
2011/06