MOTENASHI KUROKI

1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Shop

MOTENASHI KUROKI

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO*TOMOHIRO KAMATA

Category
Ramen Shop
Address

SHIREN building No.3 1F,2-15
Kanda Izumi-cho
Chiyoda-ku
Tokyo

Open
2011/06