NI jill

Shop

NI jill

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
TOMOHIRO KAMATA

Category
BISTRO
Address

3-10-8 2F
Takaban
Meguro-ku
Tokyo

Open
2014/02