NI jill

1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Shop

NI jill

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
TOMOHIRO KAMATA

Category
BISTRO
Address

3-10-8 2F
Takaban
Meguro-ku
Tokyo

Open
2014/02