nikusoba TOMURAUSHI tamachi

Shop

nikusoba TOMURAUSHI tamachi

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
/TAKUMI ARIMATSU

Category
SOBA + BAR
Address

tamachi tower 1F

shiba 5-33-11

Minato-ku

Tokyo

Open
2023/10