nishishinjuku moyan curry nagoya DAINAGOYA Bld

Shop

nishishinjuku moyan curry nagoya DAINAGOYA Bld

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO

TOMOHIRO KAMATA

Category
curry Shop
Address

3-28-12 B1

Meieki

Nakamuraku

Nagoyashi

Aichi

Open
2016/3