plates at shin-urayasu

Shop

plates at shin-urayasu

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
YUU SATORI

Category
RESTAURANT
Address

atre 1F,1-1-1
Irifune,Urayasu-shi
Chiba

Open
2013/03