taisyusakabar SAKE tokidoki BUTA

Shop

taisyusakabar SAKE tokidoki BUTA

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO

TAKUMI ARIMATSU

Address

6-11-17 Kotokuda

Chiyoda-ku

Tokyo

Open
2017/7