TAKUMI-shanghai-

Shop

TAKUMI-shanghai-

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO

RYOTA TANABE

Category
ROBATA-YAKI
Address

1515,Nan Jing Xi Lu

Nanjing XiLu

Shanghai Shi

Open
2017/02