TAKUMI-shanghai-

1
  • 1
  • 名称未設定 1
  • 9-2
  • 5
  • 4
  • 8-2
  • 12
Shop

TAKUMI-shanghai-

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO

RYOTA TANABE

Category
ROBATA-YAKI
Address

1515,Nan Jing Xi Lu

Nanjing XiLu

Shanghai Shi

Open
2017/02