Toriyaki Toritomo

Shop

Toriyaki Toritomo

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
TOMOHIRO KAMATA

Category
yakitori
Address

3-17-1
Toranomon
minato-ku
Tokyo

Open
2012/10