Toriyaki Toritomo

1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Shop

Toriyaki Toritomo

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
TOMOHIRO KAMATA

Category
yakitori
Address

3-17-1
Toranomon
minato-ku
Tokyo

Open
2012/10