UNPLAN shinjyuku

Shop

UNPLAN shinjyuku

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO

RYOTA TANABE

Category
CAFE & BAR
Address

5-3-15

Shinjyuku

Shinjyuku-ku

Tokyo

Open
2019/3