BarMarcheKodama ikebukuro

Shop

BarMarcheKodama ikebukuro

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

 

Design

KNOT/SHIGERU SATO

TAKUMI ARIMATSU

Category
Delicatessen
Address

Ikebukuro Tobu Department Store Plaza Food B1-10

1-1-25

Nishi Ikebukuro

Toshima-ku

Tokyo

Open
2017/11