charcuterie KODAMA Kirarina

Shop

charcuterie KODAMA Kirarina

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
YUU SATORI

Category
Delicatessen
Address

kirarina B1,2-1-25,
Kichijoji
Minami-machi
Musashino-shi,Tokyo

Open
2014/04