ITAMAE SUSHI hanare

Shop

ITAMAE SUSHI hanare

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
TOMOHIRO KAMATA

Category
SUSHI
Address

1-19-11 4F
Nishi-Shinjyuku
Shinjyuku-ku
Tokyo

Open
2014/05