ITAMAE SUSHI hanare

1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Shop

ITAMAE SUSHI hanare

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
TOMOHIRO KAMATA

Category
SUSHI
Address

1-19-11 4F
Nishi-Shinjyuku
Shinjyuku-ku
Tokyo

Open
2014/05