Kotekichi

Shop

Kotekichi

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
TOMOHIRO KAMATA

Category
OKONOMI-YAKI
Address

1-54 2F
Uenokouen
Taito-ku
Tokyo

Open
2014/04