menya Kaji

Shop

menya Kaji

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO
/TAKUMI ARIMATSU

Category
Ramen Shop
Address

Shiodome Building 2F

Kaigan 1-2-20

Minato-ku

Tokyo

Open
2022/12