MOTSUYAKI YOSHIDA kikukawa

Shop

MOTSUYAKI YOSHIDA kikukawa

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

Design

KNOT/SHIGERU SATO

TAKUMI ARIMATSU

Address

2-8-8

Kikugawa

Sumida-ku

Tokyo

Open
2018/11