SanshinDining

Shop

SanshinDining

Direction

KNOT/SHIGERU SATO

 

Design

KNOT/SHIGERU SATO

TAKUMI ARIMATSU

Address

1-7-2 Honcho

Funabashi-shi

Chiba

Open
2017/11